Profit Line

Loek Autoparts B.V. heeft het Europese merkenrecht voor Profit Line. Onder dit label worden onderdelen geleverd die gelijkwaardig zijn aan origineel en goedgekeurd zijn door onafhankelijke keuringsinstanties (TÜV, Thatcham en Centro Zaragoza) zijn goedgekeurd als origineel en gelijkwaardig. Het gebruik van deze producten kan onze klanten extra margevoordelen opleveren.

ProFit - Het origineel onder het alternatief

profit