Disclaimer

Informatie
De op deze website getoonde informatie wordt door Loek Autoparts B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Loek Autoparts B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Linken naar de Loek Autoparts website
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de Loek Autoparts Homepage te doen.

Aansprakelijkheid

Loek Autoparts B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Loek Autoparts B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Loek Autoparts B.V. opgenomen informatie.
Loek Autoparts B.V. is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Loek Autoparts website zouden voorkomen. Loek Autoparts B.V. is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Loek Autoparts website zijn gelinkt.

Databescherming
Loek Autoparts B.V. respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Loek Autoparts B.V. gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens
Loek Autoparts B.V. verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Loek Autoparts B.V. toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden. Daarnaast gaat Loek Autoparts B.V. er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen via Loek Autoparts B.V.
Loek Autoparts B.V. verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie
In sommige gevallen zal Loek Autoparts B.V. gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Oneigenlijk gebruik van de website
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Op alle door Loek Autoparts verstrekte informatie zoals gegevens en afbeeldingen behoudt Loek Autoparts zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Kopiëren en openbaarmaking zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Loek Autoparts. Bij overtreding zal Loek Autoparts een dwangsom vorderen die minimaal €5000,00 zal bedragen voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze dwangsom komt bovenop het bedrag dat Loek Autoparts zal vorderen naar aanleiding van de daadwerkelijke schade die zij heeft geleden door de handelingen van de overtredende partij.
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

April 2004